, implanty zielona góra
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Zakrzepy żył miednicy małej

Niedorozwój układu tętniczego idzie nierzadko w parze z niedorozwojem narządów płciowych kobiety, czym tłumaczy się występowanie u takich kobiet spóźnionego pokwitania, a potem skąpego miesiączkowania i bólów podczas miesiączek. Z drugiej jednak strony u dziewcząt z niedorozwojem tętnic trafiają się względnie często także krwawienia okresu pokwitania (menorrhagiae pubertatis).

U kobifet starszych wykazujących nadciśnienie, zwłaszcza na tle arteriosclerosis, przychodzi dość często do obfitych krwawień miesiączkowych. Zmiany miażdżycowe występują czasem w naczyniach macicy wcześniej niż w innych częściach ciała, zwłaszcza u kobiet, które rodziły wiele razy. Silne krwawienia maciczne (apoplexia uteri) mogą w takich przypadkach powodować duże straty krwi.

Metoda rejestracji temperatury skóry prącia w czasie erekcji

– 1. Na początku przygotowano poliwinylowy wąż napełniony wodą, który umocowano wokół prącia. Wzrost ciśnienia wywołany przez powiększające się rozmiary prącia oddziaływał na poziom wody wewnątrz węża było to obiektywnie rejestrowane, umożliwiając obserwacje i mierzenie erekcji. Zastosowanie tego fallopletyzmografu umożliwiało ilościowe pomiary dzięki występującym zmianom poziomu wody. :

Powierzchnia otrzewnowa macicy

Powierzchnia otrzewnowa macicy tworzy lejek skierowany ku dołowi. Brzegi tego lejka są wyczuwalne przez powłoki brzuszne w postaci wystającego pierścienia. Lejek ten nie jest zbyt głęboki i zwykle jest pusty, czasem jednak zawiera jajowody i jajniki, a w przypadkach świeżego wynicowania poporodowego – nawet pętle jelita cienkiego.

SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM TRZONU MACICY

Pominąwszy pęknięcia trzonu macicy w przebiegu nieprawidłowych porodów oraz okaleczenia będące następstwem nieodpowiedniego postępowania w czasie pewnych zabiegów położniczych – przebicia ściany macicy mogą się niekiedy przytrafiać podczas wyłyżeczkowania (excochleatio uteri) lub rozszerzenia szyjki macicy (dilatatio cewicis), szczególnie łatwo, jeśli macica jest mała, a trzon jej silnie zgięty wobec szyjki (retrofleńo, hyperantefiexio)t a także jeśli ściana narządu jest rozmiękła i roz- pulchniona wskutek stanu zapalnego lub rozwijającego się nowotworu złośliwego.

Transport plemników i możliwość zapłodnienia jaja

Transport plemników w narządzie płciowym kobiety, procesy, które w tym czasie umożliwiają męskim komórkom wykazanie swych zdolności zapładniających oraz procesy, które przygotowują jajo do zapłodnienia przez plemnik są zależne od warunków powstałych w pochwie, szyjce macicy, w macicy oraz w jajowodzie. Warunki te są uzależnione od produkcji hormonów.

Odsetek występowania raka w pooperacyjnych kikutach szyjki

Sposób ten ma tę wyższość nad innymi mniej radykalnymi, że nie spostrzega się po nim ani nawrotów, ani też powstawania raka w kikucie pooperacyjnym. Śmiertelność nie jest większa niż przy zastosowaniu innych metod. Prowadzi jednak – wcześniej lub później – do zbliznowacenia sklepień pochwy, skrócenia ich, a czasem i do zapalenia pochwy, które mogą utrudniać stosunki płciowe. Przeciwwskazanie do wyboru tej metody stanowią świeże zakażenie sromu i pochwy albo takie miejscowe warunki anatomiczne, które mogłyby b)ć powodem zbytniego przedłużenia się operacji. Zabieg może być wykonany tak drogą brzuszną, jak i przez pochwę.

Gruczoły Bartholina i opuszki przedsionka

Opuszki przedsionka są to narządy parzyste, znajdujące się w ścianie sromu, długości 3-4 cm, zbudowane z tkanki gąbczastej, leżące po obu stronach wejścia do pochwy u podstawy warg sromowych mniejszych. Są to ciała jamiste przedsionków, stanowiące odpowiednik opuszki prącia. Przy podnieceniu seksualnym ciała jamiste wypełniają się krwią, co doprowadza do wytworzenia się dwóch miękkich poduszek zwężających wejście do pochwy.

GRANICE NORMY I PATOLOGII SEKSUALNEJ CZĘŚĆ 2

Ścisłe odgraniczenie normy od patologii w ujęciu medycznym ma ogromne znaczenie dla lekarzy, bowiem pozwala na odróżnienie stanu prawidłowego od chorobowego, wymagającego leczenia. Różnicowanie to jest ważne, jeśli nie chce się czynności lekarskich zbytnio rozszerzyć na wszelkiego rodzaju problemy seksualne, wchodzące raczej w zakres psychologii seksualnej. W tym ostatnim przypadku lekarz stałby się zwykłym doradcą. Wprawdzie porada, nawet jednorazowa, również może mieć charakter leczniczy, ale nie powinna się stawać centralnym zadaniem lekarza. Nie przeczy to tezie, że ingerencja lekarska usprawiedliwiona jest w każdym przypadku poprzez sam fakt zwrócenia się człowieka do lekarza, w myśl zasady wygłoszonej przez Weizsackera, że „chory jest, kto zwraca się do lekarza”.

Jajko kobiece i jego rozwój

Jajko kobiece jest jedną z największych komórek ustroju. Średnica jego wynoisi 0,25 mm. Posiada ono duży zapas substancji odżywczych, koniecznych do rozwoju zarodka w początkowych jego okresach. Jajko nie posiada zdolności do samoistnego poruszania się i jest przesuwane w kierunku jamy macicy ruchem migawkowym rzęsek nabłonka oraz skurczami jajowodu.

TRZY RODZAJE WIĘDZI MIĘDZYLUDZKICH – KONTYNUACJA

Zdolność do miłości człowieka (braterskiej, bliźniego) w postaci potrzeby kontaktu emocjonalnego ma charakter dziedziczno-wrodzony uwarunkowana jest czynnikami biologicznymi, podobnie jak zdolność do mówienia lub słyszenia. Potencjalnie tkwiące w człowieku zdolności ujawniają się i rozwijają w różnym stopniu w ciągu życia człowieka. Zależy to od bardzo wielu czynników zewnętrznych, związanych przede wszystkim ze środowiskiem rodzinnym w jakim wyrasta dziecko. Środowisko to, a zwłaszcza rodzice przyczyniają się do silniejszego lub słabszego rozwoju zdolności do miłości poprzez rozbudzanie potrzeby kontaktu emocjonalnego. Równocześnie środowisko wychowawcze poprzez kształtowanie u dzieci postaw życzliwości wobec innych ludzi wpływa w sposób zasadniczy na rozwój zdolności do miłości rozumianej jako postawa. Środowisko też w głównej mierze (poza własnymi przemyśleniami) wpływa na kształtowanie się miłości „systemowej”, na przykład chrześcijańskiej miłości jednoczącej ludzi w miłości do Boga.