, kliknij tutaj osocze-bogatoplytkowe-prp.html
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Grzbiet ku tyiłowi

II, grzbiet ku tyiłowi — odmiana tylna, brzuszkowa. Ułożeniem (habitus) nazywamy stosunek poszczególnych części płodu względem sliebie. Prawidłowe ułożenie jest wówczas, kiedy grzbiet jest silnie zgięty, czyli cały tułów zwrócony do strony brzusznej, główka silnie przygięta, tak iż bródka opiera się o klatkę piersiową, nóżki zgięte we wszystkich stawach i przyciągnięte do brzucha, ręce również przygięte, skrzyżowane na piersiach lub ułożone w zagłębieniach, między główką a klatką piersiową. Zarys płodu swoim kształtem przypomina jajo. To- charakterystyczne ułożenie jest właściwe zarówno zarodkom, jak i płodom donoszonym, a nawet przez krótki okres czasu utrzymuje się i poza łonem matki. Trwałe i znaczniejsze odchylenia od ułożenia fizjologicznego, obserwujemy u płodów martwych lub wskutek działania sił zewnętrznych i wad rozwojowych płodów. Przez chwilowe poruszanie kończynami płód tylko na krótki czas zmienia swoje ułożenie.

Dania

W odniesieniu do duńskiej pedagogiki seksualnej nie dysponujemy, niestety, wypowiedzią jednoznacznie formułującą pewne poglądy moralne, toteż spróbujemy je wydedukować z całokształtu przedstawionej w roku 1971 informacji o zasadach wychowania seksualnego w Danii, przedłożonej na kopenhaskim sympozjum .

Jak chorować dyplomatycznie?

Dyplomatycznie chorujemy, z przerwami, przez całe życie, tym częściej i dłużej, im więcej kłopotów sprawia nam nasz przewlekle zdrowy organizm, nigdy niezdolny we właściwym momencie rozchorować się naprawdę.

Kąpiele noworodka

Kąpiele noworodka są przedmiotem liicznych rozważań pediatrów – 1 jak dotychczas, zagadnieniem jeszcze otwartym. Jedni uważają, że ze względu na kikuit pępowiny, który odpada przez proces mumifikacji, należy unikać moczenia go, drudzy są zdania, że kikut nie posiada zdolności wchłaniania wody i zalecają kąpiele. Ostatnio większość położników i pediatrów jest zdania, że dzieci należy częściowo obmywać, lecz nie stosować pełnych kąpieli. Odnośnie wcześniaków nie tylko kąpiele są przeciwwskazane, lecz nawet zmywanie ciała oliwą. Jedynie delikatnie usuwamy krew, jako pozostałość porodu. Oczy, które niejednokrotnie ropieją wskutek podrażnienia spojówek lapisem, przemywamy świeżo przygotowanym 3% kwasem bornym. Wycierania gazikami otworów nosa oraz uszu należy unikać, ze względu na szczególną wrażliwość ich na zakażenie. Jamy ustnej nie myjemy z wyjątkiem tych przypadków, w których stwierdzamy pleśniawki.

Wielkość łechtaczki a reakcje seksualne

Badania dowiodły, że wielkość łechtaczki nie ma żadnego wpływu na szybkość i intensywność reakcji seksualnych kobiety. Bowiem zarówno u kobiet posiadających dużą, jak i małą łechtaczkę, a zwłaszcza żołądż, stwierdzano takie same reakcje seksualne. Podobnie nie znaleziono dowodów na to, że specyficzne reakcje łechtaczki odgrywają jakąkolwiek rolę w reakcjach seksualnych kobiety (zarówno u kobiet przeżywających wielokrotnie orgazmy, jak i u tych, które nie były zdolne do osiągnięcia orgazmu, stwierdzono podobne reakcje, polegające na nabrzmiewaniu żołędzi, wydłużeniu trzonu łechtaczki itp.). Natomiast poglądy na rolę lokalizacji łechtaczki w stosunku do górnego wejścia do pochwy wymagają pewnej modyfikacji. Van de Velde (1948) i inni badacze zakładali, że niskie zawieszenie łechtaczki ułatwia bezpośredni jej kontakt z górną powierzchnią członka w czasie stosunku, co sprzyja wzrostowi podniecenia seksualnego kobiety aż do osiągnięcia przez nią orgazmu. Tymczasem badania wykazały, że członek, niezależnie od umiejscowienia łechtaczki, bardzo rzadko ma bezpośredni kontakt z jej żołę- dzią w czasie stosunku płciowego, a jeśli nawet, to tylko w czasie pierwszej fazy cyklu reakcji seksualnych, tj. w fazie podniecenia. Wynika to stąd, że w fazie plateau17 zawsze następuje przesunięcie się łechtaczki ku górze z jej normalnej pozycji zwisającej nad sromem, co uniemożliwia jej żołędzi jakikolwiek bezpośredni kontakt z członkiem. A więc wartość zalecanych dotychczas technik spółkowania (i pozycji przy stosunkach), mających umożliwiać bezpośredni kontakt członka z żołędzią łechtaczki jest dość ograniczona, poczynając od fazy plateau cyklu reakcji seksualnych. Jedynie wówczas, gdy kobieta znajduje się w pozycji odwrotnej (tj. od góry nad leżącym na wznak mężczyzną) lub na boku, dochodzi do bezpośredniej stymulacji łechtaczki, ponieważ spojenia łonowe mężczyzny i kobiety znajdują się wówczas naprzeciwko siebie.’

PRZEKONANIA POTOCZNE NA TEMAT ŻYCIA SEKSUALNEGO

Przekonania potoczne związane są z epoką, obyczajem, środowiskiem, z dominującymi w danej kulturze tendencjami, z mniemaniami wpojonymi tradycją, słowem, rozwijają się one na tle sytuacji, stanowiąc zarazem jeden z jej czynników. Dlatego też obok rekonstrukcji najbardziej rozpowszechnionych na temat życia seksualnego przeświadczeń, trzeba będzie uwzględnić pewne typowe odmienności, pojawiające się współcześnie w kulturze krajów wysoko rozwiniętych. Zupełnie inne poglądy na sprawy seksualności panują w krajach afrykańskich, w Indiach czy na Dalekim Wschodzie, ale nie będziemy rozszerzać naszych rozważań na te obszary, ponieważ w zasadzie nie mają one wpływu na poglądy i praktykę życiową seksualności panującą w sferze naszej kultury.

Zakrzepy żył miednicy małej

Niedorozwój układu tętniczego idzie nierzadko w parze z niedorozwojem narządów płciowych kobiety, czym tłumaczy się występowanie u takich kobiet spóźnionego pokwitania, a potem skąpego miesiączkowania i bólów podczas miesiączek. Z drugiej jednak strony u dziewcząt z niedorozwojem tętnic trafiają się względnie często także krwawienia okresu pokwitania (menorrhagiae pubertatis).

U kobifet starszych wykazujących nadciśnienie, zwłaszcza na tle arteriosclerosis, przychodzi dość często do obfitych krwawień miesiączkowych. Zmiany miażdżycowe występują czasem w naczyniach macicy wcześniej niż w innych częściach ciała, zwłaszcza u kobiet, które rodziły wiele razy. Silne krwawienia maciczne (apoplexia uteri) mogą w takich przypadkach powodować duże straty krwi.

Metoda rejestracji temperatury skóry prącia w czasie erekcji

– 1. Na początku przygotowano poliwinylowy wąż napełniony wodą, który umocowano wokół prącia. Wzrost ciśnienia wywołany przez powiększające się rozmiary prącia oddziaływał na poziom wody wewnątrz węża było to obiektywnie rejestrowane, umożliwiając obserwacje i mierzenie erekcji. Zastosowanie tego fallopletyzmografu umożliwiało ilościowe pomiary dzięki występującym zmianom poziomu wody. :

Powierzchnia otrzewnowa macicy

Powierzchnia otrzewnowa macicy tworzy lejek skierowany ku dołowi. Brzegi tego lejka są wyczuwalne przez powłoki brzuszne w postaci wystającego pierścienia. Lejek ten nie jest zbyt głęboki i zwykle jest pusty, czasem jednak zawiera jajowody i jajniki, a w przypadkach świeżego wynicowania poporodowego – nawet pętle jelita cienkiego.

SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM TRZONU MACICY

Pominąwszy pęknięcia trzonu macicy w przebiegu nieprawidłowych porodów oraz okaleczenia będące następstwem nieodpowiedniego postępowania w czasie pewnych zabiegów położniczych – przebicia ściany macicy mogą się niekiedy przytrafiać podczas wyłyżeczkowania (excochleatio uteri) lub rozszerzenia szyjki macicy (dilatatio cewicis), szczególnie łatwo, jeśli macica jest mała, a trzon jej silnie zgięty wobec szyjki (retrofleńo, hyperantefiexio)t a także jeśli ściana narządu jest rozmiękła i roz- pulchniona wskutek stanu zapalnego lub rozwijającego się nowotworu złośliwego.