, detoks warszawa
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

All

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE STOSOWANIA ESTROGENÓW

W przebiegu prawidłowego cyklu u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi obserwuje się spadek ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w fazie przedowulacyjnej, Ale są także doniesienia o wzroście ciśnienia krwi w fazie folikuiarnej i spadku w fazie lutealnej.

PROCESY SPRZĘGANIA CZĘŚĆ 2

– W wyniku sprzęgania powstają:

– 1) O-glukozydouroniany, w których aglikon łączy się z cząsteczką kwasu glukuronowego mostkiem tlenowym,

Przestrzykiwanie pochwy u dziewic

Odrębną grupę stanowią leki wpływające na krzepliwość krwi. W wielu przypadkach dobre wyniki otrzymujemy po wstrzykiwaniach podskórnych żelatyny (20-50 ml), koagulenu itp.

W ostatnich latach zużytkowano działanie hemostatycznych substancji znajdujących się w tkankach komórkowych roślin, tzw. pektyn, także przy tamowaniu krwotoków z macicy i to zarówno przy zbyt obfitych krwawieniach miesiączkowych, jak i krwawieniach organicznych (mięśniaki). Działanie tych przetworów polega na zwiększeniu krzepliwości krwi, która utrzymuje się przez szereg godzin, a nawet dni, zależnie od ilości pektyn wprowadzonych do ustroju.

Jakkolwiek leczenie krwawień z narządów rodnych powinno być przede wszystkim przyczynowe, wskazanejest niekiedy zastosowanie zabiegów miejscowych w postaci przestrzykiwari, przyżegań błony śluzowej lub tamponady. Spośród tych zabiegów najczęściej stosowane są przestrzykiwania wodą ciepłą (48-50°) w dużych ilościach (4-6 litrów) po kilka razy dziennie.

Nadżerka rzekoma

Większe ich rozdęcie powoduje pojawienie się w okolicy ujścia zewnętrznego kanału szyjki pęcherzyków, mniejsze – rozdęcie gruczołów, wyniosłości podobnych do brodawek.

Wspomniane postacie nadżerki nieżytowej powinny być określane właściwie nazwą „nadżerki rzekomej“ (pseudcerosio), gdyż nie dochodzi tu do zniszczenia płaskiego nabłonka części pochwowej i znajdującego się pod nim łącznotkankowego htkania, a tym samym do wytwarzania się ubytku tkanki, a tylko do przesunięcia granicy nabłonka wałeczkowego z szyjki na część pochwową.

Ponieważ przesunięcie to odbywa się mniej więcej równomiernie, dlatego też nadżerka przedstawia się jako żywoczcrwone pole, otaczające pierścieniowato ujście zewnętrzne kanału szyjki i odgraniczone ściśle od reszty błony śluzowej. Pod warstwą wałeczkowego nabłonka nadżerki można wykazać zawsze cechy typowego zapalenia, a więc leżące wśród wysięku komór-

Działanie metoksyfluranu

Nasilenie opisanych zaburzeń może doprowadzić do zatrzymania czynności serca podczas zabiegu operacyjnego. Metoksyfluran wpływa na układ krążenia w sposób podobny do innych środków znieczulających ogólnie zawierających w swej cząsteczce chlor, brom lub fluor, a zatem stwierdza się spadek ciśnienia tętniczego krwi i zatokowy rzadkoskurcz. Towarzyszy im zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej serca.

NIEDOCZYNNOŚĆ GRUCZOŁU TARCZOWEGO

Jeśli dawka pełna substytucyjna powoduje wystąpienie objawów ze strony serca, a zwłaszcza objawów niewydolności wieńcowej, dawkę T„ należy zmniejszyć i rozważyć możliwość leczenia skojarzonego T., i pro- pranololem. Wprowadzenie badań przesiewowych wrodzonej niedoczynności gruczołu tarczowego umożliwiło rozpoznawanie hipotyreozy w pierwszych tygodniach życia. Należy pamiętać, że rozwój psychosomatyczny dziecka zależy od jak najszybszego wdrożenia substytucji. Preferencyjnie po stwierdzeniu hipotyreozy należy przez 2-3 dni podawać dziecku domięśniowo 100 gg T4, a następnie przejść na podawanie leku doustnie, stosując dawkę 50-100 gg/24 h w pierwszym roku życia i zwiększając dawkę T4 do 150-200 gg/24 h w drugim roku życia i latach następnych. Stosowanie optymalnej substytucji jest szczególnie ważne u kobiet w ciąży. Stosowanie niedostatecznej dawki hormonu gruczołu tarczowego zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wad w rozwoju płodu.

PROMIENIE RADU – DALSZY OPIS

Stosowanie promieni radu – nawet w przypadkach beznadziejnych – przynosi jednak dużą ulgę chorej przez zatrzymanie krwawień i zmniejszenie się bólów, jeśli więc nie ma innego przeciwwskazania, można niekiedy uciec się do tej metody jako jedynie właściwej po wyłączeniu zabiegu operacyjnego, tym bardziej źe jak pouczają statystyki ogłoszone w ostatnim czasie przez zakłady zajmujące się tym zagadnieniem, pewna liczba przypadków, nawet zaniedbanych, zostaje wyleczona przy umiejętnym zastosowaniu terapii promieniami X i radu.

Ponieważ trwałe wyniki napromieniania otrzymujemy przede wszystkim w przypadkach raka macicy, które równie dobrze nadają się do operacji, i ponieważ nawet najdokładniejsze napromienianie nie wyłącza możliwości zachowania się ognisk nowotworowych, które uniknęły działania promieni gamma, zabieg operacyjny, jako metoda lecznicza z wyboru w terapii raka macicy, utrzymuje się wciąż nawet w krajach rozporządzających dużą ilością radu i znakomitymi zakładami dla stosowania energii

Zapalenie pochwy u starszych kobiet

Stosowanie najęzykowe w postaci tzw. lingwetek ma natomiast tę dobrą stronę, że umożliwia wessanie działających substancji wprost z jamy ustnej z ominięciem przewodu pokarmowego. Ale i ono utrudnia dokładne dawkowanie.

W niektórych schorzeniach, np. w zapaleniach pochwy u starszych kobiet i w kraurosis mlvae u kobiet po przekwitaniu, stosuje się hormony rujopędne w postaci galeczek zawierających 0,02-0,4 mg estronu lub 0,1-0,5 mg syntofoliny.

Podawanie ciał rujopędnych w postaci maści stosowane jest rzadko, gdyż nigdy nie można przewidzieć, jaka ilość ich zostanie wchłonięta przez skórę.

Przetoki pooperacyjne

Przetoki pooperacyjne. W każdym przypadku powstania przetoki pooperacyjnej należy rozstrzygnąć, czy chodzi tylko o przetoki mieszczące się w obrębie powłok brzusznych, czy też o drążące przez powłoki do jamy brzusznej właściwe przetoki brzuszne.

Leczenie bakterobójcze

Nasiadówki w wodzie ciepłej (38-390) przynoszą dużą ulgę, zwłaszcza jeśli woda zawiera pewien odsetek węglanu sodu (10:100). Po obmyciu ciepłą wodą dobrze jest stosować na srom kompresy z płynu Bu- rowa, które ochraniamy ccratką. Skoro objawy ostre zaczną ustępować, można zacząć stosować maści, których cienką warstewką pokrywa się chore części sromu. Najodpowiedniejszymi są: ,3% maść borowa, maść cynkowa (uaselini albi 30,0, zirtci oxydati 10,0) lub bizmutowa (bismuthi carbonici 6,0, lano- lini et vaselini albi aa 15,o). Jeśli palenie i swędzenie sromu utrzymuje się nadal, należy dodać do jednej ze wspomnianych maści kokainy lub anestezyny.

Po przejściu zapalenia ostrego w stan przewlekły można stosować zmywania wodą z dodatkiem środków ściągających (odwary z kory dębowej, liści orzechowych, eukaliptusowych itp.).

Do leczenia bakteriobójczego należy przystępować dopiero po cofnięciu się objawów ostrych. Zapalenia na tle rzeżączkowym wymagają leczenia swoistego.